AKTUÁLIS
 

 HAMONN ZSUZSA

tisztén érzékelő, festő médium

Szeretet Egyeteme

 

december 1.-én 18.30-kor indul a stúdióban!

Részletek a Programok menüpontban.

 

CSALÁDFELÁLLÍTÁS

 

Gondolkodásunkat, magatartásunkat, egész életünket jelentősen befolyásolja a származási családunkról, kapcsolatainkról magunkban hordozott „belső” képünk. Életünk nehézségeinek, akadályainak forrásai lehetnek ezek a belső, tudattalan képek, de ha felismerjük, elfogadjuk és szeretettel átalakítjuk őket, életünk erőforrásaivá válhatnak. A családi rendszerben elfoglalt helyünk, szerepünk, kötődéseink felismerése és elfogadása segíthet személyiségünk, magatartásunk kiegyensúlyozásában, sérelmeink, fájdalmaink feldolgozásában, emberi konfliktusaink rendezésében.

 

A családfelállítás során fény derülhet arra, mik és hogyan befolyásolták kapcsolataink, helyzetünk eddigi alakulását életünk során, ez a rálátás, a felismerés lehetővé teszi, hogy új viszonyt alakítsunk ki a családból fakadó pozitív erőkkel, teret engedjünk hatásuknak életünkben.

 

Kellő tisztelettel, őszinteséggel, befogadó készséggel és belátással állítóként, képviselőként vagy akárcsak az élményt megtapasztaló szemlélőként és természetesen állításvezetőként is sokat és sokféleképpen gazdagodhatunk.

 

 

Hogyan történik a felállítás?

Idegen emberek egy, az adott alkalomra szerveződött csoportban körben leülnek és az állításvezető ismertetője után megkezdik a munkát. Aki úgy érzi, hogy készen áll, kiül a csoportvezető mellé és röviden elmondja a problémáját, majd kiválasztja a képviselőket, akik megjelenítik családjának tagjait. Ezután a hátuk mögé állva, vállukra tett kézzel bevezeti őket a térbe, majd visszaül a vezető mellé. A képviselők fokozatosan megjelenő testérzeteiknek, érzelmeiknek engedve kis idő múlva elmozdulnak.

A kialakuló helyzet megmutatja a család jelenlévő illetve eleinte hiányzó (elhunyt,  kitagadott) tagjainak egymáshoz való viszonyát. Íly módon láthatóvá válnak a hozzátartozók sorsának fontos részletei, érzékelhetővé válnak az őket összekötő erők, így fény derülhet arra, hogy milyen kiegyenlítetlenség az, ami visszatartja az állítót abban, hogy a saját életét élje, ki az, akivel azonosulva boldogtalanul éli az életét.

Megértjük, hogy minden, akár még a születésünk előtt a felmenőinkkel történt eseményt, ami befolyással volt az egész család életére az életünkkel együtt kaptuk örökségül.  Megláthatjuk félelmeink, kudarcaink, személyiségünk árnyoldalainak, testi, lelki panaszaink okát, feloldhatjuk tudattalanul tett fogadalmainkat. 

Ez a valóságra való rálátás, a tudatosulás az, ami hatalmas erőt ad ahhoz, hogy kezünkbe vehessük életünk alakítását, ez adja a változtatás valódi lehetőségét.

 

Természetesen azoknak, akik úgy érzik, nem szívesen viszik a problémájukat a csoport elé, egyéni állításra is van lehetőség.

 

HÍREK

smileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmiley

KÉPEK A STÚDIÓRÓL