AKTUÁLIS
 

 HAMONN ZSUZSA

tisztén érzékelő, festő médium

Szeretet Egyeteme

 

december 1.-én 18.30-kor indul a stúdióban!

Részletek a Programok menüpontban.

 

Improvizatív Hastánc (lélek-testtánc)

A tánc mely minden mozdulatunkban jelen van, az önkifejezés egyik csodálatos eszköze. A mozgás örömén túl, a test és lélek harmóniájának megteremtésével, egyaránt alkalmas a nőiesség megélésére és kifejezésére, vagy a csendes elmélyült befelé figyelő meditációra.

2002-óta táncolok, tanárom és mesterem Shámi, aki az évek során sok szeretettel és odafigyeléssel csalogatta elő belőlem ezt a csodát. Egyedülálló improvizációs módszert dolgozott ki, az egyéni és életkori sajátosságok maximális figyelembevételével. A tőle tanultakat kívánom én is tovább adni. Neki köszönhető az a szellemiség, amit a tánccal kapcsolatban vallok, így csak ismételni tudom az őáltala tanítottakat, színesítve azokat a saját megtapasztalásaimmal.

Az improvizációval fejlődik a kreativitás és ezek a technikák egyben helyzetgyakorlatok is, melyek nagyobb magabiztosságot adnak a spontaneitásban és a különböző élethelyzetek megélésében. Ugyanakkor rávilágítanak arra, hogy az életben minden egyetlen csodálatos tánc, mindennek ritmusa, dallama és dinamikája van, egy beszélgetésnek, párkapcsolatnak, munkának és minden rezdülésünknek.

Ennek a táncnak az alapjai koroktól és országhatároktól függetlenül a világ minden táján megtalálhatóak. Felfogásbeli különbségek természetesen vannak, azonban a gyökerek ugyanoda nyúlnak vissza, és mindegy milyen néven nevezzük, a tánc lényege egy és ugyanaz, az általa megélt megismételhetetlen pillanat.

A hastánc régi idők óta a nőiességre nevel, és egyben a nőiesség egyik kifejező formája. Természetesen gyermekkorban csak az utat mutatja meg a fokozatosan kibontakozó nőiesség felé, mindig figyelembe véve az életkori sajátosságokat.
A lányok számára egyfajta rituálé, felkészít a nővé válásra, a szexualitásra, szülésre, anyaságra, és a kifejező kommunikációra.

Minden ember egyedi és sajátos testi adottságokkal rendelkezik, ezért nem várható el, hogy egy-egy mozdulatot mindenki ugyanúgy kivitelezzen. Hihetetlen csodákat látni az improvizációs tánc során, melyek nem tanult, hanem ösztönös mozdulatok, amiket elnyomna és eltüntetne a szigorú koreográfia. Lényeges, hogy ez a táncforma, kíméletes és testbarát módon tetőtől-talpig erősíti és átmozgatja, megerősíti az izmokat.

Az improvizatív tánc, lehetőséget ad arra, hogy általa mindenki a saját egyéniségét bontakoztassa ki, és ne egy ráerőltetett klisének akarjon megfelelni.
Rengeteg korlát és szabály van az életben, és számomra a tánc a szabadságról szól, ezt a szabadságot kívánom megmutatni, felszínre hozni, eszközül a kezébe adni annak, aki táncolni „tanul”. Mert aki improvizálni tanul az élni tanul, újból tanulja azt, ami mindenkinek sajátja születésétől fogva, a szabad önkifejezés.
Gyermekkorunkban még spontán módon fejezzük ki vágyainkat, akaratunkat, sírunk, toporzékolunk, önfeledten kacagunk. Azonban ahogy elkezdjük tanulni az életet, korlátok közé kerülünk, mert viselkednünk kell az élet minden színterén, a családban, az iskolában, a munkahelyen egyaránt.
Sztereotípiák rögzülnek az emberben, a különböző események és élmények kapcsán. Ezeket a falakat kívánja lebontani a tánc, a konvenciókat, a korlátokat, a félelmeket és a gátlásokat. Mivel annak kapcsán, hogy megismerjük a testünket - annak határaival és lehetőségeivel együtt - uralni tudjuk a mozdulatainkat és magunkat, és ez önbizalmat ad, amit az életünk más területein is kamatoztatni tudunk.

A zeneválasztásban is ugyanúgy megnyilvánul ez a szabadság, szinte bármilyen zenére lehet táncolni, sőt mindenkinek más zenei ízlése van, melyből bátran meríthet, ha táncolni szeretne.
Ezen túlmenően egyes zenei stílusok, egyes etnikumok zenéi más és más mozdulatok tanulását, alkalmazását segítik. Mást mozdít meg egy tradicionális arab zene, egy afrikai dobszóló, megint mást a cigányzene, vagy a klasszikus zene, vagy egy a napjainkból vett sláger. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, kifejezi az ember ízlésvilágát, hangulatát, érzelmeit.

Eggyé válni a zenével, átadni magamat és hagyni, hogy vigyen a zene üteme és lüktetése, számomra ez az igazi szárnyalás, ez kapcsol ki igazán, és ez jelenti az igazi szabadságot. 

HÍREK

smileyheartsmileyheartsmileyheartsmileyheartsmiley

KÉPEK A STÚDIÓRÓL